Havnø Mølles Venner

Havnø Mølles Venner

Havnø Mølles venners blog

På bloggen kan du læse om

1) Havnø Mølles historie,

2) Nyheder fra møllelauget og støtteforeningen

3) Støtteforeningens arrangementer

Vil du se billeder fra møllelaugets arbejde? Så kig her>

Mølledagen 2008 i billeder

ArrangementerPosted by Lise Andersen Wed, February 25, 2009 00:01:03

Forberedelser:

Mølledagen

En mindestund for John (møllebygger John Jensen død d. 29. maj 2008)

Rengøring:

2. halvleg:

  • Comments(0)//havnoe.moelle-forum.dk/#post5

Skriv bare!

MøllelaugetPosted by Lise Andersen Tue, February 24, 2009 10:51:10

Hej møllelaug!

Jeg har oprettet en "kategori" (det, der andre steder vist hedder en streng), som jeg har kaldt Møllelauget. Her må I gerne skrive lige, hvad I har lyst til (næstensmiley), og oploade billeder.

smileyLise

  • Comments(0)//havnoe.moelle-forum.dk/#post3

Den gamle dame fik nye tænder

NyhederPosted by Lise Andersen Mon, February 23, 2009 15:49:29

I ugen op til Dansk Mølledag 2008 fik Havnø Mølle sit hathjul kammet om


Læs mere her>

  • Comments(0)//havnoe.moelle-forum.dk/#post2

Havnø Mølles historie

Havnø Mølles HistoriePosted by Lise Andersen Mon, February 23, 2009 15:40:32

Første halvdel af 1800-tallet var økonomisk trange tider for dansk landbrug - ikke mindst for de store landbrug. l 1816, midt i den værste krisetid, havde Christen Kjeldsen købt Havnø. Han var en fremsynet mand, der straks indså, at det var nødvendigt at lægge landbruget om til en ny og moderne driftsform. Et led i omlægningen var ombygningen af gården - herunder opførelsen af en “hollandsk” vindmølle. l tidligere tider havde bønderne kørt herremandens korn til mølle. Den ordning forsvandt ved hoveriets ophævelse. Derfor byggede Christen Kjeldsen i maj 1842 sin egen vindmølle. Kjeldsen ønskede først og fremmest at fremstille foder til sine 250 kreaturer, men p.g.a. møllens beliggenhed ved en ladeplads i Mariager Fjord så han også en mulighed i at sælge kornvarer - især gryn til de nordmænd, der sejlede med tømmer til Hobro og Mariager og til fiskere fra Skagen og havkysten, der sejlede med fisk. En idé om at møllen også skulle kunne male mel for områdets bønder, fik han dog ikke realiseret. Tilladelsen blev ham nægtet, idet møllen lå for tæt på Korup vand- og vindmølle. Havnø Mølle blev således en herregårdsmølle, der betjente godset indtil 1927. På møllen fremstilledes groft rugmel (til brød), foder og forskellige grynprodukter. Da det trods alt var begrænset hvor meget mel og gryn, der skulle males til Havnøs herskab, folk og fæ, var der ikke noget incitament til at foretage moderniseringer af mølleværket, der da også den dag i dag står, som da det blev installeret i 1842. l tiden efter 1927 henlå møllen ubrugt, men som et yndet udflugtsmål for de lokale beboere. Møllen blev fredet i 1964 men stod derefter langsomt og forfaldt. l 1970’erne påbegyndte den daværende ejer i samarbejde med Nationalmuseet og Hadsund Kommunes Beskæftigelsesafdeling en restaurering af møllen. Restaureringen løb af sporet og fuldførtes aldrig. Da der fremkom planer om at ophæve fredningen og nedtage møllen, henvendte Hadsund Egns Museum sig til det særlig Bygningssyn, idet vi mente, at bygningen var en væsentlig del af den lokale kulturarv. Det lykkedes museet at få en ordning med den daværende ejer, Carl Lüttichau, således at museet pr. 1. september 1994 overtog møllen og en parcel på 880 m2 som gave med henblik på møllens restaurering og tilgængeliggørelse for offentligheden. Møllen blev restaureret i årene 1995 til 2001, og genindviet den 2. september 2001.

  • Comments(0)//havnoe.moelle-forum.dk/#post1

Arrangementer i 1. halvår af 2009

ArrangementerPosted by Lise Andersen Mon, February 23, 2009 13:50:24

Mandag den 16. Marts kl. 19.00:

GENERALFORSAMLING afholdes på Hadsund KulturCenter
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen fortæller museumsinspektør Lise Andersen om en ny registrering af samtlige Region Nordjyllands vand– og vindmøller, som hun har lavet sammen med nu afdøde møllebygger John Jensen.

Foreningen er vært ved en kop kaffe. Vel mødt! Tag gerne gæster med.

Søndag den 21. juni kl. 10 - 16: DANSK MØLLEDAG
Kl. 10 åbner kulturudvalgsformand Erik Kirkegaard Mikkelsen årets mølledag. I forbindelse med åbningen vil der være musikalsk underholdning, og herefter præsenterer museumsinspektør Lise Andersen en ny plancheudstilling om Havnø Mølles restaurering.
Når den "officielle" del er overstået sætter møllelauget møllen i gang, og der males mel, hvis vinden tillader det.
For børnene bliver der arrangeret sækkeløb og andre lege.
Der serveres kaffe med brød af møllens eget mel i teltet.

Onsdagene den 12 og den 19. august kl 10: HIMMERLANDSFORTÆLLINGER
Museumsinspektør Lise Andersen fortæller om møllen - dens historie og tilknytning til godset Havnø og dens restaurering og brug som museumsmølle. Entre: 30 kr. Medlemmer gratis.

Søndag den 13. september FJORDENS DAG
Mød Havnø Mølles Venner på Fjordens Dag. Nærmere oplysninger vil blive udsendt senere.

Søndag den 20. september HØSTFEST
Møllen maler, hvis der er vind til det. Nærmere oplysninger vil blive udsendt senere.

SOMMER ÅBNINGSTIDER: Fra mølledagen den 21. juni og til udgangen af august måned er Havnø åben for besøgende hver onsdag kl. 12 - 16. Medlemmer har gratis adgang.

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM?

Du kan blive medlem ved at sende en E-mail til Lise Andersen: lise@moelle-forum.dk og oplyse navn og adresse. Så sender vi et girokort. Medlemsskabet koster 100 kr. pr. år og dækker en husstand, men har du lyst og mulighed, må du meget gerne lægge lidt ekstra til som gave!

  • Comments(0)//havnoe.moelle-forum.dk/#post0
« Previous