Havnø Mølles Venner

Havnø Mølles Venner

Havnø Mølles venners blog

På bloggen kan du læse om

1) Havnø Mølles historie,

2) Nyheder fra møllelauget og støtteforeningen

3) Støtteforeningens arrangementer

Vil du se billeder fra møllelaugets arbejde? Så kig her>

Havnø Mølles historie

Havnø Mølles HistoriePosted by Lise Andersen Mon, February 23, 2009 15:40:32

Første halvdel af 1800-tallet var økonomisk trange tider for dansk landbrug - ikke mindst for de store landbrug. l 1816, midt i den værste krisetid, havde Christen Kjeldsen købt Havnø. Han var en fremsynet mand, der straks indså, at det var nødvendigt at lægge landbruget om til en ny og moderne driftsform. Et led i omlægningen var ombygningen af gården - herunder opførelsen af en “hollandsk” vindmølle. l tidligere tider havde bønderne kørt herremandens korn til mølle. Den ordning forsvandt ved hoveriets ophævelse. Derfor byggede Christen Kjeldsen i maj 1842 sin egen vindmølle. Kjeldsen ønskede først og fremmest at fremstille foder til sine 250 kreaturer, men p.g.a. møllens beliggenhed ved en ladeplads i Mariager Fjord så han også en mulighed i at sælge kornvarer - især gryn til de nordmænd, der sejlede med tømmer til Hobro og Mariager og til fiskere fra Skagen og havkysten, der sejlede med fisk. En idé om at møllen også skulle kunne male mel for områdets bønder, fik han dog ikke realiseret. Tilladelsen blev ham nægtet, idet møllen lå for tæt på Korup vand- og vindmølle. Havnø Mølle blev således en herregårdsmølle, der betjente godset indtil 1927. På møllen fremstilledes groft rugmel (til brød), foder og forskellige grynprodukter. Da det trods alt var begrænset hvor meget mel og gryn, der skulle males til Havnøs herskab, folk og fæ, var der ikke noget incitament til at foretage moderniseringer af mølleværket, der da også den dag i dag står, som da det blev installeret i 1842. l tiden efter 1927 henlå møllen ubrugt, men som et yndet udflugtsmål for de lokale beboere. Møllen blev fredet i 1964 men stod derefter langsomt og forfaldt. l 1970’erne påbegyndte den daværende ejer i samarbejde med Nationalmuseet og Hadsund Kommunes Beskæftigelsesafdeling en restaurering af møllen. Restaureringen løb af sporet og fuldførtes aldrig. Da der fremkom planer om at ophæve fredningen og nedtage møllen, henvendte Hadsund Egns Museum sig til det særlig Bygningssyn, idet vi mente, at bygningen var en væsentlig del af den lokale kulturarv. Det lykkedes museet at få en ordning med den daværende ejer, Carl Lüttichau, således at museet pr. 1. september 1994 overtog møllen og en parcel på 880 m2 som gave med henblik på møllens restaurering og tilgængeliggørelse for offentligheden. Møllen blev restaureret i årene 1995 til 2001, og genindviet den 2. september 2001.

  • Comments(0)//havnoe.moelle-forum.dk/#post1